LÄNKAR

ÖKA DIN KOMPETENS INOM DIGITALISERING

Här kan du hitta länkar till bra sidor för kompetensutveckling inom digitalisering.

Google Digitalakademin

Få nya kunskaper för en digital värld. Digitalakademin erbjuder kostnadsfria utbildningar online inom över 20 olika digitala områden, bland annat digital annonsering, sociala medier och försäljning online. Utbildningarna kan nås när som helst.

Edig

edig är en kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i industrin. I edig finns inspiration att hämta från olika verksamheter i många olika industriföretag samt fördjupad information med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt.

Digitalisera ditt företag

En introduktionskurs som tar cirka 60–120 minuter att genomföra och undervisning sker i både film och text. Du registrerar ett användarkonto på iis.se (Internetstiftelsen i Sverige) och sedan kan du köra igång.

Kom i gång med egen webbplats

För att ha en egen webbplats behöver du tre saker – domännamn, webbhotell och någon form av publiceringsverktyg. Här tipsar verksamt.se om vägar vidare för dig som företagare.

Utbildning i Artificiell intelligens

Lär dig grunderna i artificiell intelligens på Linköpings universitet. En kostnadsfri onlinekurs för dig som vill veta vad AI är, hur AI kan användas och på vilket sätt det påverkar våra liv.

Mät företagets digitala mognad

För att en verksamhet ska veta vart den skall ta sig behöver den veta var det befinner sig idag. Genom ett mognadstest får företag en snabb indikation på hur verksamheten ligger till. Det här testet från Digjourney tar cirka 30-45 minuter att genomföra.

Digi DIY från Rise

Här finner du en blandning av övningar och case med syfte att hjälpa och inspirera organisationer att på ett enkelt sätt inleda och vidareutveckla sitt digitaliseringsarbete.

Digitalguiden från almi

Det går inte längre att blunda för utvecklingen. Vare sig ditt företag säljer produkter eller tjänster och vare sig kunderna är företag eller privatpersoner, numera måste varje framgångsrikt företag göra nätet till sin hemmaplan.

FÖRETAGSSTÖD

Här kan du hitta länkar till bra sidor för olika typer av bidrag och stöd.

Finansieringsstöd

För företag som vill växa genom digitaliseringsinsatser finns konsultcheckar som gör det möjligt att anlita extern hjälp. Checken är max 150 000 kronor och får täcka hälften av kostnaderna.

Innovationsstöd

Har du en registrerad firma i Västernorrland och sitter med en nyskapande teknikutveckling såsom en uppfinning, unik produktutveckling eller innovation som kan kommersialiseras kan du söka innovationsstöd till detta.

Utvecklingscheck

Stödet ger små- och medelstora företag möjlighet att söka medel för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag. Du ska vara verksam i Västernorrland, ha 1-249 sysselsatta eller anställda och högst 500 miljoner kr i oms. Kan beviljas även om lokal konkurrens före­kommer.

Korttidsarbete

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

SAMARBETSPARTNERS

Här hittar du länkar till projektets samarbetspartners som erbjuder stöd och rådgivning till dig som företagare.

Almi

Almi erbjuder företagslån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag. Här kan du också få stöd inom digitalisering via exempelvis satsningen Digitalisering 2020 och Google Digitalakademin.

Bizmaker

Stöttar startups att snabbt nå framgång på marknaden, hjälper etablerade organisationer att förnya sig och motiverar människor med nya idéer att ta nästa steg.

Cesam

Cesams mål är att verka för ett intressant och mer aktivt centrum både för kommuninnevånare och besökare, samt stimulera till ökad handel och bosättning.

Företagarna

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagsklimat så att företagare får rätt förutsättningar att kunna utveckla sina verksamheter och nå sina mål.

Handelskammaren Mittsverige

Erbjuder ett brett utbud av tjänster för företagare och världens största nätverk till ditt förfogande. Nätverksmöten, utbildningar och seminarier gör att företagare med ett gemensamt fokus kan träffas och utbyta erfarenheter och idéer.

Höga Kusten Destinationsutveckling

HK Dest har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Här hittar du bland annat Höga Kustens digitala verktygslåda för ett starkare varumärke.

Näringslivsenheten

Kontakta din kommuns näringslivsenhet för att få hjälp och stöd i din digitala utveckling.

Region Västernorrland

Region Västernorrlands uppdrag är att bidra till att företag och entreprenörskap kan stärkas, att nya företag etableras och att det finns tillgång till kapital för företags behov.

Örnsköldsviks Industrigrupp

Örnsköldsviks Industrigrupp verkar för en utveckling och tillväxt av kommunens företag samt för en attraktiv företagsmiljö genom samverkan mellan medlemsföretagen och genom en aktiv dialog med kommun och offentlig sektor.