OM DIGILOTS

Digitala steg för tillväxt

Digitala steg för tillväxt, även kallat Digilots, är ett treårigt projekt som startade i augusti 2018 och syftar till att underlätta för näringslivet i Örnsköldsvik och regionen att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Inom ramen för projektet erbjuds små och medelstora företag från olika branscher att delta i ett utvecklingsprogram med utbildningsträffar och individuell företagscoachning. Under 2018-2019 vände sig projektet till besöksnäring och handel medan digilotsåret 2019-2020 fokuserade på bygg- och transportbranschen. Under det tredje och sista året välkomnar vi företag från alla branscher och bland de företag som anmält intresse kommer 30 stycken att beredas plats i programmet som startar i januari 2021.

Våra samarbetspartners