DIGILOTSPROGRAMMET 2021

Intresserad att Delta?

Digitaliseringens framfart skapar nya möjligheter för företag men ställer även höga krav på affärsmodeller och teknikkompetens. Genom Digilotsprogrammet får ledare i små och medelstora företag ökad insikt om hur digitalisering kan användas för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft. Är du företagare i Västernorrland och nyfiken på hur du kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss med mer information.

Digilotsprogrammet 2021 är fulltecknat och tyvärr inte längre möjligt att söka till!

programmet 2021

Drygt 90 företagare har hittills deltagit i något av våra Digilotsprogram, i syfte att utveckla sina företag med hjälp av digitalisering, och nu kör vi en sista omgång där vi ger 30 nya företagare chansen till utbildning och coachning för att ta nästa steg i digitaliseringsresan.

Nätverksträffar

  • Träff 1 20 januari via Teams. Grupp 1 kl. 07.50-09.50. Grupp 2 kl. 13.00-15.30

  • Träff 2 17 februari via Teams. Grupp 1 kl. 07.50-09.50. Grupp 2 kl. 13.00-15.30

  • Träff 3 17 mars via Teams. Grupp 1 kl. 07.50-09.50. Grupp 2 kl. 13.00-15.30.

Coachning

  • Parallellt med de gemensamma träffarna får varje företag individuell coachning av erfarna processledare med expertis inom digital transformation. Under rådgivningsträffarna ligger fokus på att gå från insikt till handling genom att först identifiera nuläget för företaget, därefter ta fram en behovsanalys och slutligen landa i en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

  • Bokning av tider tillsammans med coach sker individuellt mellan det tre gemensamma nätrverksträffarna.

Nästa steg

  • Digilotsprogrammet avrundas med en vårkonferens den 31 mars där vi summerar aktiviteterna, delar goda exempel och blickar framåt mot nästa steg i digitaliseringsresan.

om programmet

Drygt 90 företagare har hittills deltagit i något av våra Digilotsprogram, i syfte att utveckla sina företag med hjälp av digitalisering, och nu kör vi en sista omgång där vi ger 30 nya företagare chansen till utbildning och coachning för att ta nästa steg i digitaliseringsresan.

Nätverksträffar

  • Programmet består av tre gruppträffar där deltagande företagfår utbildning inom digitalisering och digital transformation, samt konkreta verktyg för att ta fram en genomtänkt digitaliseringsplan. Nätverksträffarna skapar också goda förutsättningar för utbyte av erfarenheter mellan företag. Datum för träffarna 2021 hittar du nedan i bilden.

Coachning

  • Parallellt med de gemensamma träffarna får varje företag individuell coachning av erfarna processledare med expertis inom digital transformation. Under rådgivningsträffarna ligger fokus på att gå från insikt till handling genom att först identifiera nuläget för företaget, därefter ta fram en behovsanalys och slutligen landa i en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Nästa steg

  • Digilotsprogrammet avrundas med en vårkonferens där vi summerar aktiviteterna, delar goda exempel och blickar framåt mot nästa steg i digitaliseringsresan.

Kostnad

  • 3000 kronor per företag, för nätverksträffar samt coachning/lotsning. Vi rekommenderar att ni deltar med 2-3 personer från företaget under de gemensamma träffarna. Projektet vänder sig i huvudsak till personer i ledande ställning – ledning, styrelse, ägare. Coachningen går av stapeln på respektive företag, alternativt digitalt, med valfritt antal deltagare.

Våra samarbetspartners