Vill du läsa mer om de olika stegen i en digitalisering? Kolla här.

Vad är
digitalisering?

Definitionerna är många och olika men i grunden handlar det om att skapa värde genom digital teknik. Det kan vara svårt att veta var man ska börja men häng med här så tar vi det steg för steg…
0
stycken företag har hittills deltagit i Digilotsprogrammet.
0 %
av svenska företag använder digitalisering för affärsutveckling i hög utsträckning.
0
Sverige ligger på plats tre av 139 länder när det kommer till digitaliseringsarbete.
Senaste nyheterna om digitalisering

“Under de senaste åren har digitaliseringstakten accelererat. Användningen av digital teknik förändrar spelreglerna för företagen och för många mindre och lokala företag kan digitalisering vara en överlevnadsfråga...”

Från Digilots förstudie

Tre steg till digitalisering

Vi hjälper dig genom varje steg

Att digital teknik ger oss möjligheten att lösa problem och utmaningar på ett mer effektivt sätt låter ju toppen. Men hur gör man då? Var börjar man? Med hjälp av dessa tre steg, som också är grunden i Digilotsprogrammet, kan du kanske få en idé kring hur du och ditt företag ska gå tillväga. 

01. Varför digitalisera? Sätt ditt mål

Steg ett är att inse fördelarna med digitalisering för just din verksamhet. Vilka möjligheter har ni? Vilka behov finns? Utifrån ditt företags vision, mission och värderingar har digitaliseringen potential att öka ditt företags värde. Det handlar om att:

Ha fördelarna för ditt företag som en målbild under arbetet med digitaliseringen för att vara så effektiv som möjligt.

Digitaliseringens fyra pusselbitar ...

Framtaget av

02. För vem digitaliserar du? Du måste prioritera.

Du måste börja någonstans, men var? För en lyckad digitalisering krävs att du har full kontroll på de nuvarande processerna.

Steg två är därför att göra en översyn av hela din verksamhet. Se över nuvarande processer och identifiera var någonstans en digitalisering skulle göra mest nytta. Prioritera det som skapar störst värde. Här kan du tänka utifrån din affär och lönsamhet, kundens behov och vad som är praktiskt genomförbart. Glöm inte bort någon del! De finns även små processer som tar alldeles för lång tid och kostar onödigt mycket.

Lars Albinsson, Maestro

Vad ska man tänka på när man inför digitalisering i gamla processer?

Risken är att man tar en gammal process, ett gammalt sätt att göra saker som inte är så bra och sen så digitaliserar man det. När vi jobbade med SE-bankens internetkontor för tusen år sedan, då hade många idén att man skulle ha bra digitala verktyg åt dem som jobbade på kontoret, att digitalisera deras arbete. Men det var ju mycket smartare att göra appar så att folk kunde göra jobbet själva, hemma för kontor är dyra. Så det var ett typiskt exempel på hur vi hade kunnat digitalisera på kontoret men lösningen var istället att låta folk göra saker själva. Det är ganska återkommande att man blir ivrig över verktygen och tänker inte på att det finns ett bättre sätt att göra saker på.

Några tips om man är osäker på digitalisering?

Om man är ett stort företag behöver man se över sina så kallade processer. Hur gör vi när vi ritar, beställer och tillverkar saker och levererar ut dom och funder på om jag kan göra hela den smartare. Är man ett litet företag så är det nästan att börja i app-ändan, kolla igenom vad som finns inom smarta appar för din industri, för den delen du håller på med, så lovar jag att det finns tusen bra grejer för administration, för att göra tidssedlar för att dokumentera fel, för att hitta material, massa smarta byggvägledningar och vi pratar Våtrum eller Lätt Mätt för träkonstruktioner som gör att vardagen flyter bättre. Det är ett sätt att komma in, sen behöver man ta tag i de stora frågorna sedan men ett litet företag kan bygga upp sin förmåga och sitt sätt att tänka med smarta appar.

03. Hur genomför du digitaliseringen? Gör en handlingsplan som skapar delaktighet.

I steg tre planerar du för digitaliseringen och ser till att alla som berörs känner sig delaktiga och förstår nyttan.

Prioritera initiativ och aktiviteter, ta det steg för steg och börja med det viktigaste och mest värdeskapande. Lista för- och nackdelar med genomförandet och gör en riskanalys. När du identifierat den process som ni ska börja med måste du välja lösning (system). Behöver du till exempel samarbeta med en teknikpartner? När digitaliseringen sedan är genomförd är det viktigt att mäta resultatet. Med tydligt prioriterade införanden som ger verksamhetsnytta direkt, kommer alla att vara positiva till digitaliseringen.

Varsågod...

... Mallar som en hjälp på traven

Här nedan hittar du flera olika mallar som du kan ladda ner och använda dig av i ditt digitaliseringsarbete. De är framtagna av av Dizparc som jobbar med att skapa digitala möjligheter för små-och medelstora företag. 

MALL KUNDRESAN

• När kundupplevelsen är i fokus för din digitalisering eller ett initiativ • När du vill sätta olika initiativ i förhållande till varandra • När du vill förstå hur dina interna processer påverkar kunden

MALL PROCESSKARTA

• Bestäm områden du vill undersöka • När börjar/slutar processen? • Vilka aktiviteter sker idag för att ta sig från start till slut? • Var kan du förbättra och förändra i processen? T.ex. vid effektivisering inom visst område

MALL EFFEKTKARTA

• Används innan du startar ett projekt och vill säkerställa att du i ett senare skede prioriterar rätt saker • Vilka effekter vill du uppnå? Vem och hur skapas effekten? Plus vilka funktioner behövs för att lyckas?

MALL PRIORITERINGSMALL

• När du behöver hjälp att välja vilket initiativ eller aktivitet du ska börja med • Används för att räkna ut vilket initiativ som skapar mest värde • Sätt mål, siffra, summera och sen rangordna

MALL HANDLINGSPLAN

• En konkret plan med digitaliseringsaktiviteter som styr arbetet framåt • Utifrån vad som är prioriterat bestäm vem och när det ska göras • Följ upp mot uppsatt mål

MALL RISKANALYS

• Används för att identifiera risker och vara beredd på det oförutsedda • Fördela hur sannolikt-icke sannolikt de skulle kunna inträffa och vilken åtgärd som behöver göras och vem som är ansvarig

Samuel Holmström, Lundqvist Trävaru

Två frågor att ställa sig inför en digital förändring...

Digitaliserade fraktsedlar

För att kunna mäta leveransprecisionen åt en kund har Örnfrakt digitaliserat sina fraktsedlar. Genom att ta bort de manuella pappersfraktsedlarna sparar man både tid och pengar. Redan efter kort tid är effekterna positiva, berättar Rikard Löfdahl, Transportledare Örnfrakt.

 

Dags att digitalisera

Några tips på vägen ...

På dagsattdigitalisera.se finns en uppsjö av smarta tips och workshops för den som vill påbörja sin digitala resa. Det finns videos som sträcker sig från baskunskap till den som vill fördjupa sig ytterligare. Här har ni tre klipp som rör just förändringsresan som en digitalisering kan innebära: