top of page

DIGIBYGD

Under 2023 tar Örnsköldsviks kommun ytterligare ett steg för att öka möjligheterna för kommunens små och medelstora företag. I projektet Digibygd vill kommunen tillsammans med Bron Innovation stärka landsbygdens förutsättningar till långsiktig hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter. 
 

Projektet finansieras med medel från Tillväxtverket via landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfondens landsbygdsutveckling och består av två delar. 
 
Den första delen handlar om att möta företag som verkar i bygderna, kartlägga deras behov och lotsa dem vidare till aktörer eller aktiviteter som passar det specifika företagets förutsättningar. Hittills har ett 20-tal företagsbesök inom olika näringar genomförts.    

 

  • Det är så roligt att möta våra landsbygdsföretagare, att se drivet och engagemanget. Ofta för hela bygden de bor och verkar i. Alla jobbar redan mer eller mindre digitalt, men under samtalen märker vi att det finns områden där företagarna vill förfina och effektivisera sitt arbete ytterligare. Ofta vet de själva vad som behövs, men det blir inte av. Vi vill hjälpa dem över den tröskeln, säger Maria Lundkvist, projektledare. 
     

Del två handlar om att utforska konceptet ”Smart Villages” utifrån de förutsättningar som gäller för Örnsköldsviks landsbygder och de företag som verkar där. Målet är att finna och skapa synergier mellan företagen på bygden. 
 

Vad betyder digitalisering? Kortfattat handlar digitalisering om att omvandla fysisk data till digital data. Att flytta verksamheten från papper och pärm till ettor och nollor. Med det ökar företags möjligheter i allt från att interagera med sina kunder till att skapa effektivare industriella processer eller förenkla företagsprocesser som bokföring och körjournaler. 

 

Vill du som företagare komma i kontakt med Digibygd? Eller har du förslag på områden du tycker att projektet ska utforska? Hör gärna av dig! 

Projektledare:  

Maria Lundkvist 
Projektledare Digibygd  
Telefon: 076 106 88 98 
E-post: maria.lundkvist@ornskoldsvik.se 

landsbygd 1.png
landsbygd 2.png

Bläddra i hela bladet ’Smart Landsbygd’ här 

bottom of page