top of page

Vad är digitalisering?

Definitionerna är många och olika men i grunden handlar det om att skapa värde genom digital teknik. Det kan vara svårt att veta var man ska börja men häng med här så tar vi det steg för steg…
1. Ta reda på ert nuläge 

Utifrån ditt företags vision, mission och värderingar har digitaliseringen potential att öka ditt företags värde.

Det handlar om att:

Se över ditt erbjudande och dina produkter

(Vilka produkter och tjänster har ni i dag och går de att utveckla?)

Se över vilka processer ni har i verksamheten?

(Är det någon av processerna som inte funkar? Om ja skriv ner vilka)

Se över affärssystem, kompetensförsörjning, IT

(Vilka system och program använder ni idag? Upplever ni att ni har uppdaterade system eller saknar ni något hjälpmedel?)

Se över kontakten med kunderna och kundservicen

(Vilka kunder har ni idag? Hur kommer kunder i kontakt med er?)

2. Vad är ert första steg?

När ni är färdiga med att analysera områdena och har tydliggjort innehållet för dem behöver ni bestämma vilka områden som ni ser potential i och vill utveckla mer. Ta det steg för steg och börja med det viktigaste och mest värdeskapande. Gör en värdering för att se vilket område ni behöver börja med.

(Tips tänk både långsiktigt och kortsiktigt. Vissa processer tar längre tid och kostar med medan vissa är enklare att agera och utföra tidigare. Viktigaste är att något blir gjort.) 

3. Planera och genomför

Nu har ni en konkret handlingsplan för vad ni behöver göra. Se över vilka resurser som krävs och vad som behövs för att uppnå önskat resultat för de olika utvecklingsområdena. Planera sedan in aktiviteterna och delegera och integrera dessa med medarbetarna.

(Schemalägg och sätt deadlines för uppgifterna. Och involvera gärna medarbetarna och lyssna på deras åsikter och ta tillvara på deras kunskaper.)

Dags att digitalisera

Dagens digitala möjligheter och teknik är oändlig och det uppdateras och är i ständig förändring.

Utmaningarna som många små företagare har idag är att kunna hänga med i de förflyttningar som är och utvecklas i takt med nya metoder och strategier. Vi ser helt nya köpbeteenden jämfört med tidigare och därför är det nu mer inte bara viktigt att veta vilka produkter och tjänster ni kan erbjuda och att det finns en hemsida.

Man behöver nå ut i de kanalerna där dina kunder finns, veta vilka största hindren eller utmaningarna era kunder har (nästan innan de själv vet det) nå ut till dem med de lösningar ni har för just dessa kunder.

Effektivisera flöden och processer kan också vara avgörande för att ni ska finnas kvar på marknaden och bli mer hållbara.

Nedan finns några av de allra vanligaste utmaningarna företagare möter när det kommer till digitalisering.

Du hittar tips och kunskap för hur du enklare kan starta i rätt ände.

bottom of page