top of page
BANNER_Nyhetsbrev (851 × 300 px) (851 × 250 px) (Banner (liggande)) (2).png

Projekt Digistad

Digitaliseringens framfart skapar nya möjligheter för företag men ställer även höga krav på affärsmodeller och teknikkompetens.

Projekt Digistad Örnsköldsvik syftar till att stödja företagen i Örnsköldsviks kommuns digitala omställning

och stärka möjligheten för stadens företag till återhämtning efter pandemin.

 

Projektet står på två ben – digital lotsning för företag och utveckling av stadens digitala lösningar.

Genom Digilotsprogrammet får små och medelstora företag ökad insikt om hur digitalisering kan användas för

affärsutveckling och ökad konkurrenskraft. I staden finns möjligheter att testa och utveckla digitala plattformar,

nya hybridlösningar mellan det digitala och analoga samt att genom samarbetet ”Ta plats i Övik” främja

digital stimulans för arrangemang.

"Digitalisering är så mycket mer än bara tekniska lösningar, det handlar även om hur man når ut till sina kunder eller utvecklar sitt företag. Vårt syfte är att hjälpa stadens företag att hitta nya sätt att driva sina företag med hjälp av digitalisering." 

Mari Höglund, projektledare Projekt Digistad

Projekt Digistad är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Cesam; centrum i samverkan, och kommer pågå fram till hösten 2023.

Digital omställning som skapar nya
möjligheter för företagen
digistad grupppbild.jpg

Projektet Digistad Örnsköldsvik ska stödja digital omställning och hållbar affärsutveckling för kommunens små och medelstora företag. Projektet är nu inne i slutspurten av sina två projektår och har hunnit arrangera mycket för att underlätta för stadens företag i sin återhämtning efter pandemin.

– Digitalisering är så mycket mer än bara tekniska lösningar, det handlar även om hur man når ut till sina kunder eller utvecklar sitt företag. Vårt syfte är att hjälpa stadens företag att hitta nya sätt att driva sina företag med hjälp av digitalisering, säger Mari Höglund som är projektledare för Projekt Digistad. 

Projektet består av två delar. Den ena delen är lotsningen som bidragit till att företagen fått ökad kunskap och insikt om vad digitalisering kan innebära och fått hjälp att se vilka möjligheter som finns för just deras företag. Fyrtio företag har deltagit i Digilots-programmet och fått en gemensam utbildning vid några workshoptillfällen och individuell coachning för att ta konkreta steg framåt.

– En viktig del i programmet är att få träffa andra företagare, bolla idéer och hjälpa varandra. Nu förstår vi att vi inte behöver göra alla saker på en gång, utan bara plocka det vi faktiskt behöver till vårt företag. Då behöver det inte bli så stort och inte heller en sådan hög tröskel för att komma i gång, säger en av de deltagande företagarna i Digilots-programmet.

Den andra delen i projektet är stadens digitala lösningar. Under vår och sommar 2023 är det projektets fokus. Cesam, som är samarbetspartner i projektet, har tillsammans med Fastighetsägarna skapat plattformen Ta plats i Övik där invånare kan boka olika platser i staden för evenemang.

Under en helg i april har Projekt Digistad upplåtit eventplatser på en innergård till en marknad för skaparkraft och kreativitet där studenter, kvinnliga kreatörer och musik av internationella studenter tar plats.

Stadens företag har getts möjligheter att prova olika hybridlösningar mellan det digitala och lokala. Till exempel så arrangeras workshops i att driva obemannade och hybridbutiker för att öka sina möjligheter att bredda sin målgrupp. Även säljutbildningar för att möta sina kunder digitalt kommer hållas under våren.

– Vi har fått mycket bra feedback om att projektet har varit en ögonöppnare för många företagare. En stor utmaning har varit att många företag inte har kommit så långt som man tror. En fin effekt är att våra företagare nu kanske förstår sambandet mellan det digitala och de mjuka faktorerna som relationer med kunder och medarbetare. Det handlar om att använda digitala hjälpmedel för att kunna frigöra tid till kreativitet, säger projektledare Mari Höglund.
 

Projektet är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Cesam, och har pågått mellan hösten 2021 till hösten 2023.

Intervju från uppstarten av projektet
Digistad-tjejerna-210920.png

Hej!

Linda Folkesson, projektledare från Örnsköldsviks Kommun, Emelie Nordin och Anette Forsberg från Cesam – ni har startat upp det nya projektet ”Digistad Örnsköldsvik”. Berätta vad projektet handlar om!

– Det är ett projekt som gör det möjligt för företagen och staden att göra en digital omställning. Vi vill stärka företagens möjligheter i sviterna efter pandemin och vänder oss till särskilt utsatta branscher i Örnsköldsviks kommun, säger Linda Folkesson.

Företagen ska få möjlighet att inspireras, utbilda sig och få nya verktyg för en hållbar digital affärsutveckling. Projektet är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Cesam, och kommer pågå i två år, fram till hösten 2023.

Projektet står på två ben kan man säga, dels digital lotsning för företag, dels utveckling av stadens digitala lösningar

– vad innebär det?

Lotsningen innebär att vi ska bidra till att företagen får ökad kunskap och insikt om vad digitalisering är och kan innebära samt få hjälp att se vilka möjligheter som finns för just sitt företag. Detta kan ske genom seminarier, kanske träffa en expert inom ett visst område eller genom att möta andra företagare och utbyta erfarenheter. Det kommer även finnas möjlighet till utbildning och coachning för att ta konkreta steg framåt.  Vi kommer också erbjuda företagen att testa nya lösningar för att möta upp vad dagens kunder kräver. Till exempel, ”Hur gör jag för att mina kunder ska kunna prova mina solglasögon hemma i soffan via mobilen för dem som inte vill komma till butiken?” eller att kunderna kan gå virtuellt mellan olika butiker på gågatan.

Då kommer vi in på det andra benet – stadens digitala lösningar.

Vi vill att hela staden ska leva. Man ska vilja mötas och vara i staden, kunna äta, shoppa, och umgås på evenemang.  Det ska vara enkelt att sälja – och enkelt för kunderna att köpa. Det ska vara lika naturligt för kunderna att välja att handla lokalt på nätet, som att handla från en stor e-handel som har sitt lager långt bort. En del i projektet blir en utveckling kring evenemang och det påbörjade initiativet ”Ta plats i Övik”, där man kan boka olika innergårdar online för att arrangera olika evenemang. Stadskärnan ska bli medborgarnas nya vardagsrum!

Vad har företagen i utsatta branscher för behov av ett sådant här projekt?

Behov att tjäna mer pengar utan att jobba mer. Många är små företag som har svårt att få tiden att räcka till på få medarbetare. Målet är att de ska lära sig nå sina kunder på bästa sätt, och på så sätt tjäna tid och effektivisera arbetet. Det ska inte kännas som en börda, utan vara enkelt och ett projekt som ger något för företagarna.

Vad tänker ni att företagen ska få med sig ut ur projektet?

 – Digitala muskler! Säger Anette Forsberg. Nyfikenhet på ny teknik och inte vara rädda för digitala lösningar, samt få insikt i vad som fungerar för just mitt företaget. Möjlighet att växa utan att det ska vara så svårt och ta för mycket energi.

De företag som får lotsning ska få ta fram några konkreta digitaliseringsinitiativ och en plan för att förverkliga dem. Det handlar till stor del om affärsutveckling. Om kunden kräver att få svar direkt, så kanske man måste ha möjligheten för kunden att kunna chatta direkt med företaget.

Vad vill ni att projektet ge för långsiktiga effekter?

Staden ska fortsätta leva på ett hållbart sätt och fungera som en mötesplats. Det ska finns butiker, caféer och restauranger – ett centrum att åka till. Vi måste handla mer hållbart i framtiden, och de lokala, välplanerad köpen kommer bli mer hållbart än att beställa saker från länder långt bort som man kanske aldrig använder. Under resan kan butiker kanske inse att de kanske inte kan överleva enbart på att sälja saker, utan måste ha andra evenemang eller använda sina lokaler på andra sätt. Lära sig samverka och förstå att det finns vinster med samverkan.

bottom of page